KHÁM PHÁ MENU

Lẩu bò 1

170.000đ

Lẩu bò 2

230.000đ

Lẩu bò 3

280.000đ

Lẩu bò 3

325.000đ

3 mì gói

10.000đ

Đậu hủ

10.000đ

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

FEEDBACK CỦA QUÁN

ADDRESS

C12, 9E Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Business Hours

Mon: 11:00 AM – 12:00 AM
Tue: 11:00 AM – 12:00 AM
Wed: 11:00 AM – 12:00 AM
Thu: 11:00 AM – 12:00 AM
Fri: 11:00 AM – 12:00 AM
Sat: 11:00 AM – 12:00 AM
Sun: 11:00 AM – 12:00 AM

Contact

0583718941

0938046646